صفحه اصلی صفحه شخصی آرشیو اخبار آرشیو دستورالعمل ها دفاتر فعال زیارتی
 
متن
 
  عنوان: راه اندازی سامانه فهداک (ویژه عتبات عالیات عراق)
  تاریخ: 1389/08/03
  منبع: اداره کل امور بین الملل و راهبری امور زیارتی
  خلاصه: با توجه به ضرورت ارزیابی سطح خدمات ارائه شده به زائران عتبات عالیات عراف در حوزه های اسکان، حمل و نقل، تغذیه، تدارکات، بهداشت و نظارت بر عملکرد طرف های قرارداد عراقی و ایرانی، سامانه فَهداک(فرآیند هدایت و کنترل عزیمت زائران) از تاریخ 10/8/89 (برای استان هایی که زائران آن ها از مرز مهران عازم عراق هستند) و از تاریخ 10/9/89 (برای دیگر استان ها) توسط اداره کل امور بین الملل و راهبری زیارتی راه اندازی گردیده است.
 
  متن:

قابل توجه دفاتر خدمات زیارتی:

با توجه به ضرورت ارزیابی سطح خدمات ارائه شده به زائران عتبات عالیات در حوزه های اسکان، حمل و نقل، تغذیه، تدارکات، بهداشت و نظارت بر عملکرد طرف های قرارداد عراقی و ایرانی، سامانه فَهداک(فرآیند هدایت و کنترل عزیمت زائران) از تاریخ 10/8/89 (برای استان هایی که زائران آن ها از مرز مهران عازم عراق هستند) و از تاریخ 10/9/89 (برای دیگر استان ها) راه اندازی خواهد شد. چنانکه اطلاع دارید هم اکنون فرم های این سامانه در مرز های خروجی به مدیران محترم راهنما تحویل می شود و بتدریج در مقاطع قبل از خروج از مرز، پس از استقرار در هتل نجف، قبل از خروج از شهرهای نجف، کربلا و کاظمین، بعد از ورود به ایران از مدیران اخذ می گردد. در حال حاضر و در مرحله اول دو هدف مورد توجه می باشد:

دریافت فرم های ارزیابی برای هر اعزام توسط دفاتر خدمات زیارتی با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به مدیر راهنما و روحانی/مداح در فرم ها درج می گردد فلذا فرم ها برای هر سهمیه بایستی جداگانه تهیه گردند. کلیه دفاتر خدمات زیارتی بر اساس تاریخ پیش گفته بایستی این فرم ها را برای اعزام های بعد از تاریخ 20/8/89(استان های مربوط به مرز مهران) و 20/9/89(استان های مربوط به دیگر مرزها) تهیه و بر اساس راهنمای ارائه شده توزیع، تکمیل و تحویل نمایند.

2 ثبت گزارش سفر مدیر راهنما این گزارش حداکثر 72 ساعت پس از بازگشت از عراق توسط مدیر راهنما در سامانه ثبت و اصل آن به شرکت مرکزی استان جهت کنترل و انجام اقدامات بعدی تحویل می گردد. ثبت گزارش برای کلیه اعزام های بعد از تاریخ مذکور (با توجه به مرز) در بند یک الزامی است.

در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤالی با شماره های 64512408 ، 64512673 تماس حاصل نمائید.