صفحه اصلی صفحه شخصی آرشیو اخبار آرشیو دستورالعمل ها دفاتر فعال زیارتی
 
متن
 
  عنوان: خبر فوری <<<< انتخاب مدیران کاروانهای حج تمتع سال 91
  تاریخ: 1390/10/29
  منبع: اداره کل فنی و امور کارگزاران
  خلاصه: به منظور انتخاب مدیران کاروانهای حج تمتع سال 91 بررسی شرایط شرکت کنندگان آزمون در دستور کار قرار گرفت...
 
  متن:

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه شرکت کنندگان آزمون مدیریت کاروان حج تمتع در فراخوان مدیر کاروان حج تمتع 91 شرکت داده شده اند تا شرایط نامبردگان با ضوابط تعیین شده برای مدیریت کاروان حج تمتع مطابقت داده شود و هر شخص از وضعیت شرایط خود آگاهی یابد.

از اینرو همه شرکت کنندگان آزمون در صفحه شخصی خود و در لیست فراخوان های ثبت نام شده، فراخوان مدیر کاروان حج تمتع 91 را می بینند و با استفاده از دکمه انتخاب می توانند جزئیات شرایط خود را در این فراخوان مشاهده نمایند. چنانچه شخصی در یکی از شرایط رد شده باشد به منزله غیرواجد شرایط بودن وی بوده و قطعا به عنوان مدیر کاروان حج تمتع سال 1391 انتخاب نخواهد شد و درصورتیکه شرایط وی تایید شده و استعلامات انجام شده نیز مثبت باشد و گزارش عملکردی منفی در پرونده وی ثبت نشده باشد در لیست مدیران مطرح برای مدیریت حج سال 1391 قرار می گیرند تا به تعداد نیاز هر شهر از بین واجدین شرایط و با رعایت امتیاز نامبردگان دعوت بعمل آید؛ فلذا قبولی اشخاص در شرایط و استعلامات به منزله انتخاب قطعی به عنوان مدیر کاروان حج نبوده و تعهدی برای نامبردگان ایجاد نخواهد کرد.

انشاءالله به زودی بررسی نهایی بعمل آمده و برای پذیرفته شدگان قطعی از سوی دفاتر حج و زیارت استانهای مربوطه دعوت نامه الکترونیکی از طریق سامانه کارگزاران ارسال خواهد شد.