تماس با اداره صدور مجوز ها جهت طرح سوال و رفع ابهامات در خصوص صدور مجوز تاسیس دفاتر خدمات زیارتی با شماره تلفن های 64512675 و 64512326 تماس حاصل نمایید
تعداد افراد آنلاین سیستم : 9
تعداد کل کاربران آنلاین : 37