صفحه اصلی درباره ما صفحه شخصی آرشیو اخبار آرشیو دستورالعمل ها آرشیو جزوات و منابع آموزشی دفاتر فعال زیارتی پاسخ به سوالات پرتکرار
  • مراحل صدور مجوز زیارتی بند «پ»
عنوان:
تعداد بازدید : 30215
مراحل صدور مجوز زیارتی بند «پ»
تاریخ: 1391/11/17
منبع: اداره کل فنی و امور کارگزاران
خلاصه:

متن:

( مراحل صدور مجوز زیارتی بند �پ� )

1-  متقاضی: ارایه درخواست به دفترحج و زیارت استان مربوطه همراه مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم‌های مربوطه.

2-  دفتر حج و زیارت استان:بررسی درخواست متقاضی و مدیر فنی پیشنهادی، استعلام از اداره تشخیص هویت، آزمایشگاه دولتی و حراست.

3-  دفتر حج و زیارت استان:در صورت تایید استعلامات بعمل آمده، تشکیل و تکمیل پرونده و ارسال به اداره کل امورکارگزاران.

4-  اداره کل امور کارگزاران:بررسی و کارشناسی پرونده متقاضی و اعلام موافقت اولیه به دفتر حج و زیارت استان و در صورت نقص پرونده، عودت به استان با ذکر علت.

5-  دفتر حج و زیارت استان: اعلام موافقت اولیه به متقاضی جهت پیشنهاد نام دفتر و معرفی مکان و سایر مدارک لازم.

6-  متقاضی: معرفی مکان حایزضوابط، پیگیری استعلام اماکن، ارایه ضمانت نامه بانکی و... حداکثر ظرف مدت سه ماه پس ازابلاغ موافقت اولیه .

     لازم به توضیح است متقاضی موظف است پس از ابلاغ موافقت اولیه طی سه ماه نسبت به معرفی مکان دفتر و ارایه مدارک مربوطه اقدام نماید در غیر این صورت موافقت اولیه بی‌اثر خواهد بود.

7-  دفتر حج و زیارت استان:بازرسی از مکان پیشنهادی و در صورت تایید، اخذ مدارک از متقاضی و ارسال برای اداره کل امور کارگزاران.

8-  اداره کل امور کارگزاران:تعیین نام دفتر و بررسی مدارک و تخصیص کد و صدور لوح زیارتی و ارسال به دفتر حج و زیارت استان.

9-    دفتر حج و زیارت استان: تحویل لوح زیارتی به متقاضی.

10-  متقاضی: شروع فعالیت دفتر خدمات زیارتی.

تعداد افراد آنلاین سیستم : 14
تعداد کل کاربران آنلاین : 221