صفحه اصلی درباره ما صفحه شخصی آرشیو اخبار آرشیو دستورالعمل ها آرشیو جزوات و منابع آموزشی دفاتر فعال زیارتی سوالات متداول
  • برگزیده - الگوهای برنامه ریزی اجرایی کاروانهای حج تمتع سال 93
عنوان:
تعداد بازدید : 593
برگزیده - الگوهای برنامه ریزی اجرایی کاروانهای حج تمتع سال 93
تاریخ: 1393/03/08
منبع: آقای محمد جعفر درخشان نظری مدیر کاروان شماره 17278
خلاصه:

متن:

جناب آقای محمد جعفر درخشان نظری مدیر کاروان شماره 17278 استان تهران مبادرت به تهیه ،،الگوهای برنامه ریزی اجرایی کاروانهای حج تمتع،، برگرفته از شرح وظایف مدیران و عوامل کاروانهای حج تمتع سال 93 نموده اند که عینا برای بهره برداری سایر مدیران محترم کاروانها از بخش الحاقات قابل دسترس است.

نحوه ارتباط با ایشان  karevan.haj17278@yahoo.com

بدینوسیله اداره کل فنی و امور کارگزاران از زحمات این برادر گرامی قدردانی می نماید.

تعداد افراد آنلاین سیستم : 5
تعداد کل کاربران آنلاین : 64