• آیين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي(تصویب نامه هیات وزیران)
عنوان:
تعداد بازدید : 14744
آیين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي(تصویب نامه هیات وزیران)
تاریخ: 1380/04/05
منبع: تصویب نامه هیات وزیران
خلاصه: هيات وزيران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 1621/10/10807/1 مورخ 21/4/1379 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و به استناد تبصره "6" ماده (7) اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي - مصوب 1375 - آیين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي را به شرح زير تصويب نمود:

متن:

بسمه تعالی

وزارت راه و ترابری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 1621/10/10807/1 مورخ 21/4/1379 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و به استناد تبصره "6" ماده (7) اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي - مصوب 1375 - آیين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي را به شرح زير تصويب نمود:

 

آیين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي


فصل اول - كليات

ماده 1 -  دفترهاي خدمات موضوع اين آیین نامه عبارتند از:

الف - دفتر خدمات مسافرتي كه در زمينه تنظيم برنامه هاي مسافرتي، فروش بليط مسافرت، ذخيره مكان و هرگونه اقدام ديگر مربوط به خدمات ترابري مسافر به طور مستقيم يا غير مستقيم با رعايت قوانين و مقررات راه و ترابري فعاليت مي نمايد.

ب - دفتر خدمات سياحتي - جهانگردي كه در زمينه اخذ رواديد، تنظيم و انجام مسافرت گروهي داخلي و خارجي، ذخيره مكان و هرگونه خدمات ايرانگردي و جهانگردي با رعايت قوانين و مقررات ايرانگردي و جهانگردي فعاليت مي كند.

پ - دفتر خدمات زيارتي كه در زمينه ثبت نام، تنظيم و انجام مسافرت های زیارتی به داخل و خارج از کشور، ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت فعالیت می کند.

 

ماده 2 هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهد به انجام خدمات موضوع بند (الف) ماده یک این آیین نامه بپردازد بايد مجوز مربوط را از وزارت راه و ترابري اخذ نمايد و هر شخص حقيقي يا حقوقي كه قصد انجام خدمات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده يك اين آیین نامه را دارد بايد مجوز لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كسب نمايد.

تبصره - صدور كليه مجوزهاي موضوع اين ماده براي يك شخص نيز بلامانع است.

 

ماده 3 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به فعاليتهاي مسافرتي، سياحتي - جهانگردي و زيارتي مي نمايند موظفند حسب مورد مجوزهاي لازم را مطابق مواد اين آیین نامه از مرجع مربوط اخذ نمايند؛ در غير اين صورت نيروي انتظامي با معرفي مرجع مربوط از فعاليت آنان ممانعت به عمل آورده و متخلفان را به محاكم دادگستري دلالت مي نمايد.

 

فصل دوم - شرايط صدور مجوز

ماده 4 -  مجوز تاسيس دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي - جهانگردي و زيارتي -كه از اين پس دفتر ناميده مي شود- با شرايط زير به تشخيص مرجع صدور مجوز براي متقاضيان حقيقي يا حقوقي صادر مي شود:

الف - ضوابط كلي:

 1. ارایه محل مناسب براي دفتركار.

 2. معرفي مدير فني.

 3. ارایه نام و نشان دفتر.

 4. سپردن تضمين.

 

ب - شرايط اشخاص حقوقي:

 1. تابعيت ايران.

 2. ارتباط موضوع فعالیت شخص حقوقی با فعالیت های موضوع این آیین نامه.

 

پ شرایط اشخاص حقیقی:

 1. تابعیت ایران.

 2. متدين به دين اسلام يا ساير اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي.

 3. عدم اعتياد به مواد مخدر بنا به تایيد مراجع ذي صلاح.

 4. ارایه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري.

 5. داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت از آن براي متقاضيان مرد.

 6. داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي.

 7. نداشتن اشتغال ديگر كه مانع فعاليت مورد نظر باشد.

 8. داشتن حداقل 25 سال سن.

 9. داشتن حداقل 3 سال سابقه كار مفيد مرتبط با فعاليت مورد نظر و صلاحيت شغلي.

تبصره - مجوز تاسيس و فعالیت دفتر براي اتباع بيگانه فقط در قالب اشخاص حقوقي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود.

 

ماده 5 - وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري حسب مورد نظر مراجع ذي صلاح را درخصوص صلاحيت داوطلبان كسب مي نمايند.

تبصره - دستگاه هاي مورد استعلام موظفند پاسخ نظرخواهي موضوع اين ماده را حداكثر تا پانزده روز اعلام نمايند و عدم پاسخگويي در مدت ياد شده به عنوان موافقت آن دستگاه تلقي مي شود.

 

ماده 6 - جانبازان بيش از 25% با داشتن توانايي جسمي و آزادگان و رزمندگان جنگ تحميلي با بيش از دو سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و خانواده هاي شاهد با معرفي مرجع مربوط و داوطلبان بومي و فارغ التحصيلان دانشكده هاي ايرانگردي و جهانگردي و رشته هاي مرتبط با داشتن شرايط كامل اين آیین نامه از نظر نوبت اعطاي مجوز تاسيس دفتر اولويت دارند.

 

ماده 7 - متقاضيان تاسيس دفتر بايد محلي را با شرايط زير جهت انجام فعاليت خود به تشخيص مرجع صدور مجوز، دارا باشند:

الف - مساحت دفتر 40 الي 70 مترمربع ( با توجه به ميزان تقاضا و موقعيت به تشخيص مرجع صدور مجوز).

ب - كاربري تجاري يا اداري محل دفتر.

پ - ارایه مدرك معبتر رسمي مبني بر تصرف مالكانه يا استيجاري محل دفتر.

 

ماده 8 - متقاضيان تاسيس دفتر بايد يك نفر را به عنوان مدير فني به مراجع مربوط حسب مورد معرفي نمايند؛ مدير فني ضمن دارا بودن شرايط بند (پ) ماده (4) اين آیین نامه بايد داراي شرايط زير باشد:

 1. آشنايي كامل به يكي از زبانهاي خارجي ترجيحا انگليسي و در مورد متقاضيان بند(پ) ماده يك ترجيحا عربي.

 2. ارایه گواهينامه فارغ التحصيلي از آموزشگاه ها و مراكز آموزش عالي و مدارس حرفه اي خدمات مسافرتي و سياحتي - جهانگردي يا مراكز آموزشي وزارتخانه هاي مرتبط.

تبصره - فعاليت اتباع خارجي در سمت مديرفني منوط به دارا بودن پروانه معتبر اشتغال و تاييد صلاحيت فني آنها به وسيله مرجع صادر كننده مجوز است.

 

ماده 9 - دارندگان محوز يا مديران عامل اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط ماده (8) اين آیین نامه مي توانند به عنوان مدير فني همان دفتر تعيين شوند.

تبصره - مدير فني در هر حال نمي تواند مدير فني بيش از يك دفتر باشد و موظف است تمام وقت در محل دفتر حاضر باشد.

 

ماده 10 - متقاضي مجوز تاسيس دفتر مكلف است تضمين معتبر به ميزان حداقل پنجاه ميليون ريال براي هر مجوز به مرجع صدور مجوز به عنوان حسن انجام كار و تضمين تعهد تسليم نمايد.

تبصره - مبلغ تضمين هر دو سال يك بار با توجه به شاخص تورم اعلام شده از بانك مركزي ايران توسط مرجع صدور مجوز قابل افزايش است.

 

ماده 11 - تضمين سپرده شده در صورت عدم ايفاي تعهدات به تشخيص مرجع صدور مجوز قابل استيفا مي باشد؛ در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين، مورد استفاده قرار گيرد مرجع مربوط مراتب رابه وسيله نامه به نشاني دارنده مجوز اعلام مي كند و دارنده مجوز مكلف است حداكثر تا يك ماه از تاريخ اعلام، تضمين را به ميزان مقرر تكميل نمايد.

تبصره - عدم اجراي دستور تكميل تضمين بدون عذر موجه بنا به تشخيص مرجع صدور مجوز، منجر به تعليق مجوز فعاليت دفتر مي شود.

 

ماده 12 - در صورتي كه صاحب مجوز انصراف خود را از ادامه فعاليت به وسيله نامه سفارشي يا ثبت در دبيرخانه مرجع صادركننده مجوز يا اظهارنامه رسمي اعلام كند و تسويه حساب هاي لازم انجام پذيرد يا فعاليت ياد شده تعطيل شده باشد، تضمین سپرده شده آزاد مي شود.

 

ماده 13 - متقاضي بايد نام و نشان دفتر خود را به مرجع صدور مجوز اعلام كند تا پس از تاييد مورد استفاده قرار دهد. تغيير نام و نشان بدون تایيد مرجع صدورمجوز ممنوع است.

تبصره - نام و نشان بايد داراي مفهوم متناسب با فعاليت دفتر بوده و از نامهاي غير فارسي و غير متعارف نباشد.


ماده 14 - پس از صدور موافقت اوليه مجوز دفتر توسط مرجع ذی ربط و احراز شرايط بندهاي (الف) و (ب) ماده (4) اين آیین نامه و ابلاغ آن، متقاضی موظف است طي سه ماه نسبت به معرفي مكان، نام، نشان، مدير فني داراي شرايط و ارایه تضمين به مرجع ياد شده اقدام نمايد؛ در غير اين صورت موافقت صادر شده بي اثر است.

 

ماده 15 - وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري موظفند پس از دريافت مدارك مندرج در ماده (4) حداكثر تا يك ماه نتيجه بررسي خود را به متقاضي اعلام نمايند.


فصل سوم - تكاليف دارنده مجوز

ماده 16 - تغيير محل دفتر بدون موافقت مرجع صادر كننده مجوز ممنوع است و تخلف از اين ماده موجب تعطيل دفتر جديد و تعليق مجوز تا كسب موافقت از مرجع ياد شده مي شود.

 

ماده 17 - دفتر مجاز نيست به فعاليتي كه مغاير با موضوع فعاليتش بوده يا سنخيتي با آن نداشته باشد بپردازد.

 

ماده 18 - در مواردي كه پروانه لغو شود دارنده پروانه بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم قطعي لغو اصلي مجوز را به وسيله پست سفارشي يا حضور به مرجع صدور مجوز مسترد نمايد.

 

ماده 19 - دفتر موظف است در زمان تعليق از قبول تعهدهاي جديد خودداري نمايد و طبق دستورالعمل هاي مراجع ذي ربط به تعهدات قبلي عمل نمايد؛ در صورت عدم رعايت مراتب بالا، مجوز دفتر به تشخيص مرجع صدور مجوز لغو می شود.

 

ماده 20 دارندگان مجوز مکلفند موارد زیر را رعایت نمایند:

الف شخص حقوقی دارنده مجوز مکلف است هرگونه تغییر در امور مربوط به مدیریت، شرکا، سهامداران، نام، نشان، و اقامتگاه شرکت را به اطلاع مرجع صدور مجوز برساند درغیراینصورت مجوز فعالیت او به تشخیص مرجع صادر کننده از یک تا سه ماه معلق می شود.

ب - حضور مدير فني در دفتر الزامي است و در غياب مدير فني در موارد ضروري دارنده مجوز يا مديرعامل شخص حقوقي مكلف به حضور در دفتر است.

پ - هر گاه دفتر پس از اخذ مجوز بيش از شش ماه بدون عذر موجه شروع به كار ننمايد يا سه ماه بدون داشن عذر قابل قبول، تعطيل باشد يا به مدت يك سال هيچگونه فعاليتي نداشته باشد به تشخيص مرجع صادر كننده، مجوز فعاليتش لغو مي شود.

ت - دفتر موظف است اطلاعات مورد درخواست و گزارش عملكرد فعاليت خود را در مدتي كه مراجع مربوط تعيين ميكنند ارایه دهد؛ در غير اينصورت به تشخيص مرجع صدور مجوز براي مرتبه اول مجوز دفتر تا سه ماه تعليق و چنانچه پس از پايان مدت تعليق مدارك ياد شده را ارایه ننمايد مجوز دفتر لغو مي شود.

ث - دفتر موظف است نام، نشان، نشاني كامل، شماره هاي تلفن و نمابر و نوع فعاليت خود را در سربرگ نامه ها به زبان فارسي و يكي از زبان هاي انگليسي يا فرانسه يا عربي درج نمايد؛ همچنين در صورت ارایه شماره مجوز از سوي مرجع صدور مجوز موظف به درج آن در تابلو، سربرگ و مكاتبات خود است.

ج - مديرعامل اشخاص حقوقي و دارنده مجوز در مورد اشخاص حقيقي پاسخگوي مرجع صدور مجوز و مسئول رعايت قوانين و مقررات مرتبط هستند.

 

ماده 21 - انتقال مجوز دفتر پس از موافقت مرجع صدور مجوز و احراز شرايط و رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير است.

 

ماده 22 - در صورتي كه شخص حقيقي صاحب مجوز تمام يا يكي از شرايط مقرر در اين آیین نامه را بنا به تشخيص مرجع صدور از دست بدهد مجوز وي تا 6 ماه معلق مي شود و اگر در مدت ياد شده شرايط موردنظر را فراهم ننمايد مجوز لغو مي شود.

 

ماده 23 - در صورتي كه شخص حقيقي صاحب مجوز فوت نمايد يا محجور شود ورثه متوفي يا قيم شخص محجور بايد حداکثر تا 6 ماه شخص داراي شرايطي را معرفي كنند؛ در غير اين صورت مجوز دفتر لغو مي شود. در اين مدت مدير فني مسئوليت دارنده مجوز را بر عهده دارد.

 

ماده 24 - انحلال قهري يا ارادي يا بطلان شخص حقوقي دارنده مجوز موجب لغو مجوز فعاليت مي شود؛ مگر اينكه تا 6 ماه با رعايت شرايط مقرر قانوني نسبت به انتقال به شخص جدید اقدام و موافقت مرجع صدور را اخذ نمايد.

تبصره - در مدت انحلال قهري يا ارادي اشخاص حقوقي صاحب مجوز مدير تصفيه موظف است تا شش ماه نسبت به انتقال مجوز به شخص جدید اقدام و موافقت مرجع صدور مجوز را اخذ نماید.

 

ماده 25 درصورتی که در مورد شخص حقیقی مدیر فنی و درمورد شخص حقوقي مديرعامل يا مدير فني فوت نمايد يا تغيير كند يا محجور شود يا هر يك از شرايط مندرج در اين آیین نامه را از دست بدهد به تشخيص مرجع صدور مجوز دارنده مجوز در شخص حقيقي و هيات مديره در شخص حقوقي موظف است مراتب را تا ده روز به صورت كتبي به مرجع صدور مجوز اعلام نمايد و تا سه ماه شخص ديگري را كه داراي شرايط مقرر در اين آیین نامه باشد به جاي مدير سابق تعيين و به مرجع صدور مجوز معرفي نمايد؛ درغيراين صورت مجوز دفتر لغو مي شود.

 

ماده 26 - هر يك از دفترهايي كه اركان تشكيلات و مجوز آنها با اين آیین نامه مطابقت ندارد موظفند حداكثر تا شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آیین نامه، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.

 

ماده 27 - دفتر نبايد از عنواني غير از عنوان دفترخدمات مسافرتي، سياحتي - جهانگردي و زيارتي مانند آژانس و بنگاه استفاده نمايد.

 

ماده 28 - اعتبار مجوز صادر شده يك سال است و دارنده موظف است يك ماه قبل از انقضاي مدت نسبت به تمديد آن اقدام نمايد.

 

ماده 29 - ايجاد نمايندگي يا شعبه توسط شخص حقوقي دارنده مجوز با رعايت اين آیین نامه و تصویب مرجع صدور مجوز بلامانع است.

 

ماده 30 - كليه دفترها موظف به رعايت مقررات و دستورالعمل ها و خط مشي هاي ابلاغ شده توسط مراجع صدور مجوز هستند.


فصل چهارم - نظارت بر فعاليت دفتر

ماده 31 - نظارت بر فعاليت دفتر از جهت كيفيت، سطح كارآیي و رعايت مقرارت حسب مورد بر عهده وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري است و در صورت مشاهده تخلف از مفاد اين آیین نامه و ساير مقررات مربوط مرجع صدور مجوز حسب مورد علاوه بر اعمال مجازات هاي مقرر در اين آیین نامه به شرح زير عمل مي كند:

الف - تذكر كتبي.

ب - اخطار كتبي با تعيين مهلت مناسب جهت رفع اشكال.

پ - تعليق موقت از يك ماه تا سه ماه.

تبصره 1- مرجع صدور مجوزدر صورت صلاحديد جهت اداي توضيح از دارنده مجوز يا مديرعامل يا مدير فني يا كارشناسان صلاحيتدار دعوت مي كند و اتخاذ تصميم در مورد تخلفات با مرجع ياد شده است.
تبصره 2- تعليق يا لغو مجوز دفتر در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار درج مي شود.

تبصره 3- در صورتي كه تخلف دفتر واجد وصف مجرمانه باشد پرونده جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح ارسال مي شود.

تبصره 4- در صورتي كه در خصوص نحوه فعاليت دفتر شكايت يا علام تخلفي از سوي اشخاص ذي ربط با دلايل متسدل ارایه شود مرجع صادركننده مجوز موظف است مورد را بررسي و تصميم متقضي اتخاذ نمايد.

 

ماده 32 - نيروي انتظامي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مكلفند به تقاضاي مرجع صدور مجوز از ادامه فعاليت دفترهايي كه متخلف شناخته شده و به تعليق يا لغو محكوم شده اند جلوگيري به عمل آورد.

 

ماده 33 - مراجع صدور مجوز بابت صدور يا تمديد مجوزهاي موضوع اين آیین نامه وجوهي را كه مطابق تبصره (4) ماده (7) اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي - مصوب 1375- توسط شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي معين مي شود دريافت و مطابق تبصره 5 ماده ياد شده عمل مي نمايند.

 

ماده 34 - وزارتخانه هاي راه و ترابري و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند پس از صدور مجوز يا تعليق يا لغو آن موضوع را به اطلاع يكديگر برسانند.

 حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

تعداد افراد آنلاین سیستم : 0
تعداد کل کاربران آنلاین : 14