• شرح وظایف مدیر و عوامل آشپزخانه های مرکزی عتبات عالیات عراق
عنوان:
تعداد بازدید : 9663
شرح وظایف مدیر و عوامل آشپزخانه های مرکزی عتبات عالیات عراق
تاریخ: 1395/02/01
منبع: اداره کل امور کارگزاران
خلاصه: جهت دریافت فایل، بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید

متن:
تعداد افراد آنلاین سیستم : 9
تعداد کل کاربران آنلاین : 51