• کتاب جامع آموزش زائران حج تمتع در حوزه اجرایی، ویژه مدیران حج تمتع
عنوان:
تعداد بازدید : 6957
کتاب جامع آموزش زائران حج تمتع در حوزه اجرایی، ویژه مدیران حج تمتع
تاریخ: 1399/08/12
منبع: دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران
خلاصه:

متن:
تعداد افراد آنلاین سیستم : 10
تعداد کل کاربران آنلاین : 40