• دستورالعمل امتیاز بندی موارد خاص در حوزه زیارتی
عنوان:
تعداد بازدید : 6466
دستورالعمل امتیاز بندی موارد خاص در حوزه زیارتی
تاریخ: 1401/09/26
منبع: دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران
خلاصه:

متن:

بسمه تعالی

دستورالعمل امتیاز بندی موارد خاص در حوزه زیارتی

موضوع آئین نامه اجرایی کاروان حج

این دستورالعمل براساس بند 7 امتیاز موارد خاص در حوزه زیارتی آئین نامه اجرایی کاروان حج تمتع به شرح ذیل اعمال می گردد:

 • 1-اهداف: در راستای بهره وری بیشتر و بهبود عملکرد کاروانهای حج و زیارت این دستورالعمل با اهداف زیر تدوین گردید:
  • 1-1-تشویق کارگزاران حج وزیارت به انجام مطالعات علمی، پژوهشی و تألیف و ارایه طرحها و پیشنهادات سازنده در حیطه امور حج و زیارت
  • 1-2-به کارگیری روشهای مبتکرانه و خلاق در چهارچوب دستورالعمل های ابلاغی برای اداره امور زائران
  • 1-3-استفاده از تجربیات مدون و موفق کارگزاران در سطح خرد و کلان و انتقال به مدیران و عوامل کاروانها
 • 2-کمیته ارزیابی موارد خاص: براساس بند7-1 آئین نامه اجرایی کاروان حج تمتع در سازمان مرکزی حج وزیارت کمیته ای متشکل از اساتید دانشگاهی و صاحب نظران دارای سابقه خدمت در حوزه زیارتی زیرنظر مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر امورکارگزاران آثار ارسالی بررسی و مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 • 3-امتیازات: براساس بند 7-2 آئین نامه اجرایی کاروان حج تمتع امتیازات مکتسبه از این دستورالعمل تا سقف حداکثر 500 امتیاز براساس جدول زیر محاسبه می گردد :

  عنوان

  حداکثر امتیاز هر عنوان

  حداکثر جمع امتیازات

  - همکاری علمی پژوهشی و کاربردی با سازمان

  - تألیف کتاب در حوزه حج وزیارت

  - خلاقیت و نوآوری در حوزه حج وزیارت

  - ارائه مقاله چاپ شده در حوزه حج وزیارت در یکی از مجلات معتبر علمی

  - تدوین تجارب

  50

  100

  100

  50

  30

  200

  200

  200

  150

  150

   

  توضیح 1 : از حداکثر مجموع 900 امتیاز، تا سقف 500 امتیاز قابل محاسبه است.

  توضیح 2: آثار ارسالی می توانند به طور همزمان در صورت احراز شرائط به تناسب از امتیازات سایر بندها نیز برخوردار گردند.

 • 4-نحوه امتیاز بندی : جزئیات امتیازهای تخصیصی براساس جدول زیر محاسبه می گردد :

  ردیف

  شاخص

  آثار ارسالی

  حداکثر امتیاز مورد

  1-4

  همکاری علمی پژوهشی و کاربردی با سازمان

  1-1-4-همکاری علمی پژوهشی و کاربردی با سازمان در سطح کلان با ارائه گواهی

  2-1-4-همکاری علمی پژوهشی و کاربردی با دفاتر حج وزیارت استان در سطح کلان با ارائه گواهی

  3-1-4- همکاری عملی پژوهشی و کاربردی با سازمان در قالب گروه های آموزشی و پژوهشی

  4-1-4 همکاری عملی پژوهشی و کاربردی با سازمان در قالب عضویت در کمیته های آموزشی در استان

  5-1-4-همکاری عملی پژوهشی و کاربردی با سازمان در قالب گروه های مصاحبه

  6-1-4-درصورت تکرار یا تداوم همکاری در یک موضوع

  7-1-4-جزوات مرتبط با حوزه ی حج و زیارت

  50

   

  20

   

  30

   

  20

   

  15

  30

  30

  2-4

  تألیف کتاب در حوزه حج وزیارت

  1-2-4-کتابهای تألیفی مرتبط با موضوعات و حیطه های اجرایی سازمان حج و زیارت

  2-2-4-کتابهای تألیفی مرتبط با موضوعات اعتقادی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، سفرنامه و ...

  100

   

  50

  3-4

  خلاقیت و نوآوری در حوزه حج وزیارت

  1-3-4-فعالیتهای مبتکرانه و نوآوری در حیطه کاروان

  2-3-4-فعالیتهای مبتکرانه و نوآوری در حیطه مجموعه

  3-3-4-آثار ابتکاری و خلاق در سطح کلان حج و زیارت

  4-3-4- تولید برنامه های نرم افزاری

  30

  50

  100

  30

  4-4

  مقالات چاپ شده در حوزه حج وزیارت در یکی از مجلات معتبر علمی

  1-4-4-مقالات علمی پژوهشی مرتبط با حیطه های اجرایی

  2-4-4- مقالات علمی پژوهشی مرتبط با حیطه پژوهشهای بعثه مقام معظم رهبری

  3-4-4-مقالات علمی ترویجی مرتبط با حیطه های اجرایی

  4-4-4- مقالات علمی ترویجی مرتبط با حیطه پژوهشهای بعثه مقام معظم رهبری

  5-4-4-مقالات چاپ شده در مجلات معتبر مرتبط با حیطه های اجرایی سازمان حج وزیارت و پژوهشهای بعثه مقام معظم رهبری

  50

  30

   

  30

  20

  20

  5-4

  تدوین تجارب در حوزه اجرایی حج و زیارت

  1-5-4- ارائه تجارب ارزشمند مبتنی بر مدیریت دانش در حیطه کاروان

  2-5-4- ارائه تجارب ارزشمند مبتنی بر مدیریت دانش در حیطه مجموعه

  3-5-4- ارائه تجارب ارزشمند مبتنی بر مدیریت دانش در سطح کلان حج و زیارت

  30

  50

  100

   

 • 5-سایر موارد

5-1- اعتبار امتیاز ارزیابی :  امتیاز آثار برای یک دوره 6 ساله قابل محاسبه است. که با توجه به یک سال درمیان بودن شامل سه دوره اعزام به حج می شود.

5-2- دوره  ارزیابی :  درابتدا به آثار ارسالی صرف نظر از زمان ایجاد آن امتیاز داده می شود. لکن برای دوره های بعد تنها به آثاری که مربوط به 6 سال گذشته (سه دوره اعزام) باشد، امتیاز تعلق می گیرد.

5-3- آثار قابل  ارزیابی :  تنها آثارمرتبط با مسائل اجرایی حج وزیارت و موضوعات اعتقادی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و ... در حیطه پژوهشهای مرتبط با بعثه مقام معظم رهبری قابل بررسی و ارزیابی است.

5-4- آثار دارای چند مؤلف :  آثار تألیفی و مقالات در صورتی که چند نفر مؤلف داشته باشد، امتیاز مکتسبه به صورت تساوی بین آنها تقسیم      می شود.

توضیح: در صورتی که مؤلف، نویسنده مسئول باشد 20 درصد امتیاز بیشتر در سقف مجاز نسبت به سایرین تعلق خواهد گرفت.

5-5- چاپ رسمی کتاب :  کتابهای چاپ شده باید دارای شابک رسمی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی باشد.

5-6-رساله ها و پایان نامه های مرتبط :  رساله های دکتری مرتبط با موضوع حج و زیارت همانند تألیف کتاب و پایان نامه های کارشناسی ارشد مرتبط با موضوع حج وزیارت در بند مقالات چاپ شده و همانند امتیاز یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده ارزیابی می گردد.

5-7- امتیاز ترجمه :  به کتابها و مقالات ترجمه شده مرتبط، نصف امتیاز تعلق می گیرد.

تعداد افراد آنلاین سیستم : 9
تعداد کل کاربران آنلاین : 53