عنوان:
تعداد بازدید : 14735
قانون مبارزه با حمل و نگهداری مواد مخدر و روانگردانها
  تاریخ: 1389/10/15
  منبع: اداره کل امور حقوقی و قراردادها
  خلاصه: چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی، اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم، به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و . . .
 
  متن:
ماده 17 الحاقی به اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376:
چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی، اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم، به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و در صورت تکرار به مدت پنج تا پانزده سال گدرنامه آنها ابطال و ممنوع الخروج می شوند و صدور هر گونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده اند، مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می باشد.
بنابراین لازم است همه متقاضیان سفرهای زیارتی آگاه گردند که در صورت ارتکاب جرائم مذکور، علاوه بر ممانعت از سفر و نحمل مجازاتهای تعزیری، گذرنامه های آنان نیز برابر مفاد ماده فوق الذکر، ابطال می گردد.
تعداد افراد آنلاین سیستم : 9
تعداد کل کاربران آنلاین : 51