صفحه اصلی صفحه شخصی آرشیو اخبار آرشیو دستورالعمل ها آرشیو جزوات و منابع آموزشی دفاتر فعال زیارتی
  عنوان:
تعداد بازدید : 5465
مدیران کاروان های حج تمتع سال 1397
  تاریخ: 1396/09/28
  منبع: اداره کل امور کارگزاران
  خلاصه: توجه آندسته از مدیران محترم کاوران ها که برای مدیریت کاوران حج تمتع سال 1397 مطرح هستند را به موارد ذیل جلب می نماید:
 
  متن:

توجه آندسته از مدیران محترم کاوران ها که برای مدیریت کاروان حج تمتع سال 1397 مطرح هستند را به موارد ذیل جلب می نماید:

  1. وضعیت سکونت و اشتغال ثبت شده در سامانه کارگزارن ملاحظه و منطبق با وضعیت فعلی هر شخص باشد و در صورت نیاز با هماهنگی دفتر حج و زیارت استان نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

  2. وضعیت آموزش های مرتبط با مدیریت کاروان حج خود را بررسی و چنانچه در مواردی کسری آموزش داشته باشند حتما با هماهنگی واحد آموزش استان نسبت به طی دوره های مربوطه اقدام نمایند. بدین منظور می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبور سامانه جامع کارگزاران، وارد سامانه جامع آموزش شده و از آخرین وضعیت آموزشی و نمرات خود مطلع شوند.

  3. براساس اطلاع رسانی های قبلی صورت پذیرفته، اولویت انتخاب با افرادی است که سابقه اجرایی عتبات در طی سه سال اخیر داشته باشند؛ ضمن تاکید مجدد بر انجام آن، چنانچه مدیری فاقد این سابقه است در مدت باقیمانده برنامه ریزی و اقدام نماید.

    تذکر: با توجه به اینکه فقط سابقه های تایید شده ملاک هستند لذا آندسته از افرادی که به عتبات مشرف شده و سابقه آنان در سامانه جامع کارگزاران کماکان «در دست اقدام» نمایش داده می شود، سریعا با هماهنگی حج و زیارت استان مربوطه نسبت به تایید سابقه یاد شده اقدام نمایند. بدیهی است به سابقه های در دست اقدام ترتیب اثر داده نمی شود و مسوولیت آن متوجه افراد ذینفع خواهد بود.

  4. بکارگیری افرادی که ارزشیابی عملکرد آخرین سفر آنان «ب3» شده باشد برای حج سال 97 فقط در صورت ضرورت و نیاز خواهد بود.

  5. یادآوری می نماید براساس اعلام قبلی، آزمون سال 1387 مبنای انتخاب مدیران جدید نخواهد بود و براساس نظام ارتقای پلکانی مصرح در نظام نامه جامع منابع انسانی حوزه کارگزاری حج و زیارت در صورت نیاز به مدیر کاروان جدید از بین معاونین واجد شرایط و دارای ارزشیابی عملکرد خوب و با طی فرایند ارتقاء شامل آزمون و مصاحبه و ... انتخاب لازم انجام خواهد شد.

  6. تعیین اولویت و ترتیب انتخاب مدیران کاروان های هر شهر براساس دستورالعمل امتیازبندی که متعاقبا اعلام خواهد شد می باشد. لازم است مدیران محترم کاروان ها کلیه اطلاعات خود در سامانه جامع کارگزاران ملاحظه و چنانچه مواردی نیاز به اصلاح دارد از طریق حج و زیارت استان مربوطه اقدام نمایند.

تعداد افراد آنلاین سیستم : 42
تعداد کل کاربران آنلاین : 230