عنوان:
تعداد بازدید : 13825
تمدید به موقع لوح دفاتر خدمات زیارتی
  تاریخ: 1396/10/11
  منبع: اداره کل امور کارگزاران
  خلاصه: با توجه به اینکه در لوح زیارتی، دارنده مجوز مکلف شده است دو ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز زیارتی نسبت به تمدید آن اقدام نماید و از طرفی عدم تمدید مجوز زیارتی موجب می­گردد
 
  متن:

با توجه به اینکه در لوح زیارتی، دارنده مجوز مکلف شده است دو ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز زیارتی نسبت به تمدید آن اقدام نماید و از طرفی عدم تمدید مجوز زیارتی موجب می­گردد سیستم­های ثبت نام و رزرو زائران غیرفعال شود و این موضوع مؤید عدم فعالیت زیارتی دفتر می­باشد، لذا اعلام می­دارد با این دسته از متخلفین وفق بند پ ذیل ماده 20 تصویب نامه هیأت محترم وزیران که مقرر می­دارد: «هرگاه دفتری به مدت  یک سال هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد به تشخیص مرجع صادر کننده مجوز فعالیتش لغو می­شود»، رفتار خواهد شد.

     لذا لازم است مدیران محترم دفاتر خدمات زیارتی به این مهم توجه داشته باشند.

تعداد افراد آنلاین سیستم : 0
تعداد کل کاربران آنلاین : 18