عنوان:
تعداد بازدید : 13142
اعتقاد و تعهد کارگزاران زیارتی به رعایت ظاهر آراسته و منطبق با موازین شرع اسلام
  تاریخ: 1397/10/09
  منبع: اداره کل امور کارگزاران
  خلاصه: کارگزاران زیارتی می بایست معتقد و متعهد به رعایت ظاهر آراسته و منطبق با موازین شرع اسلام باشند.
 
  متن:

با توجه به اصول ارزشی مندرج در نظام نامه جامع منابع انسانی حوزه کارگزاری حج و زیارت، کارگزاران زیارتی می بایست معتقد و متعهد به رعایت ظاهر آراسته و منطبق با موازین شرع اسلام باشند، لذا کارگزاران محترم زیارتی، اعم از مدیران و عوامل و همچنین مدیران دفاتر و مدیران فنی و کارکنان دفاتر زیارتی، لازم نسبت به رعایت آن اهتمام لازم را داشته باشند.

ضرورت دارد مدیران محترم دفاتر حج و زیارت استان ها نیز بر این مهم توجه ویژه داشته و نظارت موثر صورت پذیرد.

تعداد افراد آنلاین سیستم : 7
تعداد کل کاربران آنلاین : 56