صفحه اصلی درباره ما صفحه شخصی آرشیو اخبار آرشیو دستورالعمل ها آرشیو جزوات و منابع آموزشی دفاتر فعال زیارتی سوالات متداول
  عنوان:
تعداد بازدید : 7122
اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط مدیریت کاروان های حج 98
  تاریخ: 1397/12/01
  منبع: اداره کل امور کارگزاران
  خلاصه: اسامی کلیه متقاضیان مدیریت کاروان های حج تمتع اعم از مدیران باسابقه و افراد پذیرفته شده طرح ارتقاء براساس شاخص های تعیین شده، امتیاز بندی و ردیف هر یک از مدیران در هر شهر مشخص و لیست نهایی به ترتیب امتیاز و تفکیک هر شهر به دفاتر حج و زیارت استان ها اعلام شد.
 
  متن:

اسامی کلیه متقاضیان مدیریت کاروان های حج تمتع اعم از مدیران باسابقه و افراد پذیرفته شده طرح ارتقاء براساس شاخص های تعیین شده، امتیاز بندی و ردیف هر یک از مدیران در هر شهر مشخص و لیست نهایی به ترتیب امتیاز و تفکیک هر شهر به دفاتر حج و زیارت استان ها اعلام شد.

 1. پس از تعیین تعداد و ظرفیت کاروان های هر شهر به تعداد مورد نیاز و به ترتیب ردیف اعلام شده در هر شهر، مدیران کاروان ها انتخاب خواهند شد.

 2. در نحوه محاسبه امتیاز برخی از شاخص ها نسبت به آیین نامه سال 97 تغییرات جرئی انجام شده است. متعاقبا آیین نامه جدید ارسال خواهد شد.

 3. به منظور ایجاد انگیزه در مدیران کاروان ها و همچنین ترغیب متقاضیان طرح ارتقاء به مدیریت کاروان حج، 15% از مجموع مدیران موردنیاز (براساس نیازسنجی انجام شده) هر استان از بین مدیران کاروان هایی که از امتیاز پایین تری در سطح استان برخوردار هستند با آندسته از متقاضیان جدید طرح ارتقاء که نمره ارزشیابی آنها در آخرین سفر حج حداقل 95 بوده است در یک ظرف امتیازبندی (مقایسه) و ترتیب شده اند. به عبارت دیگر مدیران به سه اولویت تقسیم شده اند که به ترتیب زیر می باشد:

  1. اولویت اول شامل 85% مدیران با تجربه و به ترتیب امتیاز می باشند.

  2. اولویت دوم شامل باقیمانده مدیران باتجربه، و متقاضیان طرح ارتقاء که نمره ارزشیابی آخرین سفر آنها 95 و بالاتر است می باشد که بر اساس امتیاز ردیف شده اند.

  3. اولویت سوم شامل مدیران طرح ارتقاء و به ترتیب امتیاز می باشد.

 1. انتخاب کلیه مدیران کاروان ها مشروط به تایید استعلام حراست خواهد بود و صدور حکم مدیران بدون تایید حراست میسر نخواهد بود لذا چنانچه افردی کماکان فاقد نظر حراست هستند پیگیری لازم صورت پذیرد.

 2. انتخاب مدیران طرح ارتقاء مشروط به احراز سلامت جسمانی و روانی آنان می باشد که لازم است در اسرع وقت و برابر فرم مربوطه بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.

 3. مدیران منتخب که توسط دفاتر حج  زیارت استان به آنها اطلاع رسانی خواهد شد نسبت به پیش بینی دفتر ثبت نام که الزاماً یکی از دفاتر زیارتی شهر محل کاروان باشد اقدام نمایند. با توجه به اینکه قطعیت مدیریت پس از اعلام کاروان ها خواهد بود، تاکید می گردد که فعلا حقی برای نامبردگان از حیث مدیریت کاروان حج ایجاد نخواهد شد.

تعداد افراد آنلاین سیستم : 2
تعداد کل کاربران آنلاین : 31