عنوان:
تعداد بازدید : 13845
رعایت ظواهر و شئون اسلامی کارکنان دفاتر زیارتی
  تاریخ: 1398/03/19
  منبع: معاونت امور حج و زیارت
  خلاصه: نظر به اینکه کلیه افرادی که در دفاتر زیارتی مشغول به خدمت می باشند می بایست ظواهر و شئون اسلامی را رعایت نمایند به نحوی که متقاضیان زیارت از ابتدای ورود به دفتر، با محیط مذهبی روبرو گردند و
 
  متن:

نظر به اینکه کلیه افرادی که در دفاتر زیارتی مشغول به خدمت می باشند می بایست ظواهر و شئون اسلامی را رعایت نمایند به نحوی که متقاضیان زیارت از ابتدای ورود به دفتر، با محیط مذهبی روبرو گردند و تحقق این مهم، مستلزم رعایت عفاف، حجاب و ظاهر اسلامی است. لذا لازم است موکدا به کلیه دفاتر زیارتی بصورت کتبی اعلام گردد تخطی از این امر موجب طرح موضوع در هئیت رسیدگی به تخلفات دفاتر زیارتی گردیده و متخلفین برای بار اول به مجازات اخطار کتبی، برای بار دوم به مجازات تعلیق حداقل به مدت سه ماه و برای بار سوم به مجازات لغو پروانه محکوم خواهند شد.

بدیهی است مدیران محترم حج و زیارت استان ها در بازدید های نوبه ای از دفاتر زیارتی بر چگونگی رعایت این بخشنامه بعنوان یکی از مهمترین شاخص های مدنظر سازمان نظارت نموده و اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.


تعداد افراد آنلاین سیستم : 12
تعداد کل کاربران آنلاین : 96