صفحه اصلی درباره ما صفحه شخصی آرشیو اخبار آرشیو دستورالعمل ها آرشیو جزوات و منابع آموزشی دفاتر فعال زیارتی پاسخ به سوالات پرتکرار
  عنوان:
تعداد بازدید : 13582
انجام نقل و انتقال قبوض ودیعه گذاری حج تمتع
  تاریخ: 1398/08/21
  منبع: معاونت امور حج و زیارت
  خلاصه: تأکید می نماید کلیه دفاتر خدمات زیارتی صرفا در قالب دستورالعمل مربوطه نسبت به دریافت ، کنترل و رسیدگی مدارک واگذاری ‏/ تهیه قبض ، ​بشرط درج قبلی درخواست ها در سامانه مربوطه اقدام و مدارک دریافتی را با اطلاعات سامانه و مفاد دستورالعمل مطابقت و احزار نموده و ...
 
  متن:

تأکید می نماید کلیه دفاتر خدمات زیارتی صرفا در قالب دستورالعمل مربوطه نسبت به دریافت ، کنترل و رسیدگی مدارک واگذاری ‏/ تهیه قبض ،  بشرط درج قبلی درخواست ها در سامانه مربوطه اقدام و مدارک دریافتی را با اطلاعات سامانه و مفاد دستورالعمل  مطابقت و احزار نموده و نسبت به مواردی ازجمله (  تعلق قبض به استان‏/شهرستان آن مدیریت ، بومی و سکونت طرفین در استان ‏/ شهرستان ، عدم معرفی و کارسازی مراتب از طریق واسطه ودلال ها ، حضور طرفین در دفتر زیاتی و ....) حساسیت  و دقت لازم را معمول داشته و مطلقا هیچگونه کوتاهی و سهل انگاری دراین رابطه پذیرفته نخواهد بود و مدیران دفاتر حج و زیارت استان ها نیز درمرحله پایانی انتقال درمقام  کنترل مدارک ، دقت لازم نسبت به صحت و اصالت مدارک ارجاعی جهت تایید را خواهند داشت و هیچ درخواست انتقالی خارج از ضوابط و دستورالعمل مورد رسیدگی و تایید قرار نخواهد گرفت و دفاتر زیارتی نیز مطلقا درخواست های خارج از ضوابط  را در سامانه برای تایید به دفاتر حج و زیارت استان ها ارسال نکنند.

تعداد افراد آنلاین سیستم : 21
تعداد کل کاربران آنلاین : 201