صفحه اصلی صفحه شخصی آرشیو اخبار آرشیو دستورالعمل ها آرشیو جزوات و منابع آموزشی دفاتر فعال زیارتی
  عنوان:
تعداد بازدید : 2218
دستورالعمل پرداخت وجوه قربانی زائرین و عوامل مجاز به انجام مناسک حج تمتع 97
  تاریخ: 1397/04/04
  منبع: معاونت توسعه مدیریت و منابع، واحد قربانی حج تمتع 97
  خلاصه:
 
  متن:

نظر به محسنات دريافت وجوه مربوط به قرباني در داخل کشور (قبل از تشرف) و در راستاي ارائه تسهيلات هرچه بيشتر برای زائران عزیز، حسب هماهنگي هاي بعمل آمده با طرف هاي اجرائي واحد قرباني به نحوی برنامه ریزی گردیده است، تا مدیران محترم کاروانها بتوانند زائران را نسبت به واریز معادل مبلغ475ريال سعودي (نرخ مصوب بانک توسعه اسلامي براي حجاج کليه کشور هاي اسلامي مشارکت کننده درطرح ) طبق برنامه زمانبندي زير راهنمائي نمايند. (ضمائیم دستورالعمل حتماً مطالعه و مورد مداقه قرار گیرد)

روش و زمانبندي دريافت وجه قرباني حج 1397

  • 1-زائرين و عوامل مجاز به انجام مناسک حج تمتع 97 می بایست مبلغ 000‏/920‏/4 ريال را از تاريخ 30‏/3‏/97 لغايت8‏/4‏/97 پس از ورود به سامانه رزرو حج(www.reserve.haj.ir) نسبت به پرداخت هزینه قربانی خود اقدام نمایند وتصویر رسید آن را تاپایان عملیات نزد خود نگهداری فرمایند.
  • 2- درحج سال جاري هر زائر فقط امكان خرید یک(1) رأس قرباني را با نرخ مصوب دارد و چنانچه نياز به انجام قرباني دوم یا بیشتر را داشته باشد صرفاً با هماهنگی مدیر کاروان در عربستان نسبت به تهيه كوپن ترجیحاً از طریق ستاد منطقه ویا مراجعه حضوری مدیر کاروان به واحد اجرای طرح قربانی واقع در هتل میدان(ابتدای طریق طائف) با پرداخت وجه نقدی آن که  فقط ( 485 ریال سعودی نه معادل آن) بابت یک رأس قربانی است ، امکان پذیرخواهد بود.

1‏/3‏- مدير يا معاون کاروان با دردست داشتن حواله قربانی که توسط سیستم پس از پایان فرایند واریز وجوه صادر میشود و مهر كاروان با مراجعه به مدیر مجموعه محل استقرارکاروان خود درمکه مکرمه نسبت به دریافت کوپن قربانی متقاضیان واجد شرایط اقدام خواهند نمود. شایان ذکراست همکاران واحد اجرایی قربانی جوابگوی مراجعات حضوری مدیران محترم کاروانها بلحاظ هماهنگی لازم با مدیران مجموعه ها در این خصوص نخواهند بود.

درسالجاری نظام حاکم بر نوبت دهی برای ورود به کشتارگاه برای وقوف اضطراری همچون سنوات گذشته بوده فلذا در خصوص وقوف اختیاری مطابق برنامه خروج از چادرهای منا برای رمی جمره از مکاتب که همگان ملزم به رعایت آن هستیم توسط مدیر یا معاون مجموعه مستقر درخط ذبح اولویت بندی خواهد شد و مدیر یا معاون( نماینده مجموعه) ضمن نظارت وکنترل دقیق بر امور ذبح کاروانهای تحت پوشش مسئولیت ارزیابی مدیریت کاروانهای آنها را در راستای رعایت نظم و انضباط حاکم برامور ذبح را عهده دارخواهند بود.

تعداد افراد آنلاین سیستم : 3
تعداد کل کاربران آنلاین : 54