عنوان:
تعداد بازدید : 7785
کتابچه الکترونیک شرح وظایف و پایش محیط اجرایی عملیات کاروان های حج تمتع
  تاریخ: 1401/03/18
  منبع: دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران
  خلاصه:
 
  متن:
تعداد افراد آنلاین سیستم : 0
تعداد کل کاربران آنلاین : 17