عنوان:
تعداد بازدید : 6113
شرح عملیات کاروان و مجموعه حج تمتع (ویراست چهارم) - اردیبهشت 1402
  تاریخ: 1402/02/29
  منبع: دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران
  خلاصه: شرح عملیات کاروان حج تمتع (ویراست سوم) - اردیبهشت 1402
 
  متن:
تعداد افراد آنلاین سیستم : 4
تعداد کل کاربران آنلاین : 37