• آئین نامه اجرایی و شرح عملیات کاروان حج تمتع (ویراست چهارم) - فرورودین 1402
عنوان:
تعداد بازدید : 6724
آئین نامه اجرایی و شرح عملیات کاروان حج تمتع (ویراست چهارم) - فرورودین 1402
تاریخ: 1402/01/21
منبع: دفتر راهبری و نظارات بر امور کارگزاران
خلاصه: آئین نامه اجرایی و شرح عملیات کاروان حج تمتع (ویراست چهارم) - فرورودین 1402

متن: آئین نامه اجرایی و شرح عملیات کاروان حج تمتع (ویراست چهارم) - فرورودین 1402
تعداد افراد آنلاین سیستم : 7
تعداد کل کاربران آنلاین : 52